Szkolenie: Q01 Q02

Q01   System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy i wdrażanie

Wprowadzenie

Jedną z najskuteczniejszych znanych obecnie dróg do osiągnięcia istotnych celów przedsiębiorstwa jest dokładne poznanie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie i ich wzajemnych powiązań oraz ich ciągła optymalizacja w ramach systemów zarządzania jakością.

Dobry system zarządzania jakością to nie tylko dokumentacja i certyfikat. Poprzez koncentrację na specyficznych procesach przedsiębiorstwa i ich efektach, w tym finansowych, oraz na nacisk na stronę realizacyjną przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu zbędnej biurokracji, systemy zarządzania jakością mogą być bardzo silnym narzędziem do osiągania sukcesów biznesowych i finansowych, jak również pozwalają kierownictwu firmy na uzyskanie przejrzystej informacji o stanie przedsiębiorstwa pozwalającej na podejmowanie trafnych decyzji.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw i organizacji innego typu, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy wszystkich szczebli.

Tematyka szkolenia

1.   Rys historyczny

2.   Podstawowe pojęcia

3.   Cele systemu zarządzania jakością

4.   Podstawy systemów zarządzania jakością (pętla Deminga, zasady zarządzania jakością)

5.   Podejście procesowe

6.   Wytyczne i wymagania norm serii ISO 9000

7.   Dokumentacja systemu zarządzania jakością

8.   Wdrażanie systemu zarządzania jakością

9.   Biznesowe aspekty systemu zarządzania jakością

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa z możliwością zorganizowania 3-4 stanowisk do prac grupowych,
  • przyłącze 230 V AC, ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • 3-4 flipcharty z papierem i pisakami (liczba stanowisk zależna od liczby uczestników zgłoszonych na szkolenie – 1 stanowisko na ok. 5 osób).

Q02   System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy

Wprowadzenie

Jedną z najskuteczniejszych znanych obecnie dróg do osiągnięcia istotnych celów przedsiębiorstwa jest dokładne poznanie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie i ich wzajemnych powiązań oraz ich ciągła optymalizacja w ramach systemów zarządzania jakością.

Dobry system zarządzania jakością to nie tylko dokumentacja i certyfikat. Poprzez koncentrację na specyficznych procesach przedsiębiorstwa i ich efektach, w tym finansowych, oraz na nacisk na stronę realizacyjną przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu zbędnej biurokracji, systemy zarządzania jakością mogą być bardzo silnym narzędziem do osiągania sukcesów biznesowych i finansowych, jak również pozwalają kierownictwu firmy na uzyskanie przejrzystej informacji o stanie przedsiębiorstwa pozwalającej na podejmowanie trafnych decyzji.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw i organizacji innego typu, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy wszystkich szczebli.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z założeniami i wymaganiami dotyczącymi systemów zarządzania jakością, wskazanie możliwych korzyści biznesowych z wdrożenia systemów zarządzania jakością, ułatwienie wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością.

Tematyka szkolenia

1.   Rys historyczny

2.   Podstawowe pojęcia

3.   Cele systemu zarządzania jakością

4.   Podstawy systemów zarządzania jakością (pętla Deminga, zasady zarządzania jakością)

5.   Podejście procesowe

6.   Wytyczne i wymagania norm serii ISO 9000

7.   Dokumentacja systemu zarządzania jakością

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

1 dzień (8 godzin)

Wymagane warunki

  • sala wykładowa,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora.

Wyślij zapytanie

© Jerzy Zgierski-Strumiłło