Szkolenie: Q03 Q04

Q03   System zarządzania jakością – podejście procesowe

Wprowadzenie

Znajomość procesów funkcjonujących w organizacji i ich wyników jest jednym z kluczowych warunków sprawnego zarządzania. Szkolenie zapoznaje ze sprawdzonymi w praktyce metodami zarządzania poszczególnymi procesami i usprawniania ich. Bardzo duży nacisk położony jest na biznesową przydatność systemu zarządzania jakością i prezentowanych metod zarządzania procesami.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw i organizacji innego typu, wdrażających lub chcących udoskonalić system zarządzania jakością, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy zaangażowani w doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Cel szkolenia

Ułatwienie zrozumienia zasad podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością, wskazanie biznesowych korzyści z zarządzania procesowego.

Szkolenie może również być traktowane jako pogłębienie zagadnień poruszanych podczas szkolenia Q01 „System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy i wdrażanie” i Q02 „System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy”

Tematyka szkolenia

1.   Cele systemu zarządzania jakością

2.   Normy serii ISO 9000

3.   Zalecenia i wymagania norm dotyczące procesów

4.   Pętla Deminga

5.   Modele podejścia procesowego

6.   Określanie procesów

7.   Odpowiedzialność za proces

8.   Mapy procesów, komunikacja między procesami i jej zakłócenia

9.   Dokumentowanie pożądanego przebiegu procesów

10. Mierzenie i monitorowanie procesów

11. Standaryzacja procesów

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa z możliwością zorganizowania 3-4 stanowisk do prac grupowych,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • 3-4 flipcharty z papierem i pisakami (liczba stanowisk zależna od liczby uczestników zgłoszonych na szkolenie – 1 stanowisko na ok. 5 osób).

Q04   Finansowe aspekty systemu zarządzania jakością

Wprowadzenie

Niedocenianym aspektem systemów zarządzania jakością jest ich możliwa przydatność z punktu widzenia wyników ekonomicznych i finansowych organizacji. Szkolenie przedstawia najważniejsze finansowe aspekty funkcjonowania organizacji, sposób ich uwzględnienia w systemie zarządzania jakością, oraz powiązania systemu zarządzania jakością z controllingiem finansowym.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw i organizacji innego typu, wdrażających lub chcących udoskonalić system zarządzania jakością, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, kierownicy komórek organizacyjnych, pracownicy zaangażowani w doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Cel szkolenia

Zrozumienie przez uczestników ścisłych powiązań systemu zarządzania jakością z finansowymi uwarunkowaniami zarządzania organizacją.

Szkolenie może również być traktowane jako pogłębienie zagadnień poruszanych podczas szkolenia Q01 „System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy i wdrażanie” i Q02 „System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy”

Tematyka szkolenia

1.   Rola rachunkowości w organizacji i w systemie zarządzania jakością

2.   Podstawowe elementy rachunkowości i ich rola w systemie zarządzania jakością:

a)     bilans

b)     rachunek zysków i strat

c)     budżet

d)     rachunek kosztów

3.   Próg rentowności

4.   Rachunek kosztów jakości

5.   Zrównoważona  karta wyników - podstawy

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa z możliwością zorganizowania 3-4 stanowisk do prac grupowych,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
3-4 flipcharty z papierem i pisakami (liczba stanowisk zależna od liczby uczestników zgłoszonych na szkolenie – 1 stanowisko na ok. 5 osób).

Wyślij zapytanie

© Jerzy Zgierski-Strumiłło