Szkolenie: Q07 Q08

Q07   System zarządzania środowiskowego zgodny z normami serii
ISO 14000 – podstawy i wdrażanie

Wprowadzenie

Systemy zarządzania środowiskowego zdobywają coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorstw. Szybko wzrastający poziom świadomości środowiskowej w kraju, jak również coraz wyższe wymagania kontrahentów zagranicznych powodują, że wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego oraz jego certyfikacja stają się często koniecznością. Przy wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego warto jednak zwrócić uwagę nie tylko na zdobycie wizerunku firmy proekologicznej, ale również na to, żeby przedsiębiorstwo mogło odnieść z tego tytułu również inne korzyści w postaci np. optymalizacji kosztów.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw i organizacji innego typu, pełnomocnicy ds. zarządzania środowiskowego, kierownicy komórek organizacyjnych.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawami systemów zarządzania środowiskowego, ułatwienie przeprowadzenie analizy aspektów środowiskowych oraz wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego.

Tematyka szkolenia

1.   Istota systemu zarządzania środowiskowego

2.   Podstawowe pojęcia

3.   Wytyczne i wymagania norm

4.   Analiza aspektów środowiskowych i jej wykorzystanie

5.   Podstawowe wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa z możliwością zorganizowania 3-4 stanowisk do prac grupowych,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • 3-4 flipcharty z papierem i pisakami (liczba stanowisk zależna od liczby uczestników zgłoszonych na szkolenie – 1 stanowisko na ok. 5 osób).

Q08 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z ISO 45001 – podstawy i wdrażanie

Wprowadzenie

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zdobywają coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorstw. Wdrożenie systemu zarządzania BHP oraz jego certyfikacja z jednej strony podnoszą prestiż przedsiębiorstwa, a z drugiej strony pozwalają na bardziej świadome kształtowanie środowiska pracy w zgodności z obowiązującymi przepisami przy jednoczesnym nacisku na optymalizację kosztów z tym związanych.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw i organizacji innego typu, pełnomocnicy ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, kierownicy komórek organizacyjnych.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawami systemów zarządzania BHP, ułatwienie przeprowadzenie analizy ryzyka zawodowego oraz wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania BHP.

Tematyka szkolenia

1.   Istota systemu zarządzania BHP

2.   Podstawowe pojęcia

3.   Wytyczne i wymagania norm

4.   Analiza ryzyka zawodowego i jej wykorzystanie

5.   Podstawowe wymagania prawne dotyczące BHP

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa z możliwością zorganizowania 3-4 stanowisk do prac grupowych,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • 3-4 flipcharty z papierem i pisakami (liczba stanowisk zależna od liczby uczestników zgłoszonych na szkolenie – 1 stanowisko na ok. 5 osób).

 

Wyślij zapytanie

© Jerzy Zgierski-Strumiłło