Szkolenie: Q09 Q10

Q09   System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normami serii
ISO/IEC 27000 – podstawy i wdrażanie

Wprowadzenie

Liczne organizacje przetwarzają duże ilości informacji. Konieczność zachowania wiarygodności wobec klientów i partnerów biznesowych z jednej strony, oraz zapewnienia sprawnego nadzoru nad informacjami wewnętrznymi z drugiej strony sprawia, że systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji cieszą się ogromną popularnością (w Polsce jest to najszybciej rozwijająca się część branży systemów zarządzania). Szkolenie podpowiada, jak wdrożyć skuteczny i biznesowo zorientowany system zapewniający wiarygodność, dostępność i poufność (tam, gdzie jest niezbędna) przetwarzanych informacji.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji przedsiębiorstw i organizacji innego typu, pełnomocnicy ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, kierownicy komórek organizacyjnych.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z podstawami systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, ułatwienie wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania BI.

Tematyka szkolenia

1.   Bezpieczeństwo informacji – informacje ogólne

2.   Podstawowe aspekty bezpieczeństwa informacji

3.   Zagrożenia i zabezpieczenia

4.   Cele systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

5.   Wytyczne i wymagania norm

6.   Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji

7.   Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

8.   Metody audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

9.   Częste błędy przy wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

10. Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa z możliwością zorganizowania 3-4 stanowisk do prac grupowych,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • 3-4 flipcharty z papierem i pisakami (liczba stanowisk zależna od liczby uczestników zgłoszonych na szkolenie – 1 stanowisko na ok. 5 osób).

Q10 Systemy zarządzania energią wg normy ISO 50001 - podstawy i wdrażanie
Wprowadzenie

W obliczu niepodlegającego już dyskusji efektu cieplarnianego i stopniowego ocieplania się klimatu wielkiego znaczenia nabiera świadome wykorzystywanie różnych źródeł energii. Znajomość światowych trendów oraz energooszczędnych technik nie tylko może wpłynąć w pozytywny sposób na nasze otoczenie, ale również może przynieść znaczące oszczędności finansowe dla organizacji.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji organizacji, pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, pełnomocnicy ds. zarządzania środowiskowego, pełnomocnicy ds. zarządzania energią, pracownicy służb technicznych i służb utrzymania ruchu, kierownicy średniego szczebla, audytorzy wewnętrzni.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 50001, podstawowymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki energetycznej oraz z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania energią i oszczędzania energii.

Tematyka szkolenia

1.   Omówienie ogólnej sytuacji energetycznej

2.   Cele systemu zarządzania energią mi możliwe korzyści

3.   Wymagania normy ISO 50001

4.   Podstawowe wymagania prawne

5.   Aspekty związane z efektywnością energetyczną

6.   Dobre praktyki w zakresie zarządzania energią

7.   Wdrożenie systemu zarządzania energią:

·         metodyka prowadzenia przeglądu energetycznego

·         sterowanie operacyjne

·         audytowanie i przeglądy systemu zarządzania energią

Liczba uczestników

do 20 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń.

Czas trwania

3 dni (24 godziny lekcyjne)

Wymagane warunki

  • sala wykładowa z możliwością zorganizowania stanowisk do prac grupowych,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • 3-4 flipcharty z papierem i pisakami (liczba stanowisk zależna od liczby uczestników zgłoszonych na szkolenie – 1 stanowisko na ok. 5 osób).

Wyślij zapytanie

© Jerzy Zgierski-Strumiłło