Szkolenie: Q15 Q16

Q15   Prezentacje i wystąpienia publiczne, techniki pracy zespołowej

Wprowadzenie

Coraz częściej członkowie kadry kierowniczej oraz pracownicy organizacji stają przed koniecznością przekonania swoich kolegów, swoich przełożonych lub potencjalnych i rzeczywistych klientów do słuszności swych racji. Szkolenie uczy opracowywać prezentacje i przedstawiać je w skuteczny i atrakcyjny sposób, zwiększający szanse sukcesu biznesowego.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji organizacji, pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, audytorzy wewnętrzni, handlowcy, oraz wszystkie osoby występujące przed mniejszymi lub większymi grupami słuchaczy.

Cel szkolenia

1.   Przekazanie uczestnikom umiejętności i technik pracy w grupie i zarządzania grupą podczas analizy i rozwiązywania problemów czy opracowywania nowych rozwiązań.

2.   Przekazanie uczestnikom umiejętności przygotowywania i przedstawiania profesjonalnych i przekonujących prezentacji, jak również umiejętności zapanowania nad stresem.

Szkolenie może być traktowane jako pogłębienie zagadnień poruszanych podczas szkolenia Q01 „System zarządzania jakością zgodny z normami serii ISO 9000 – podstawy i wdrażanie”

Tematyka szkolenia

1.   Techniki pracy grupowej:

a)     moderacja i planowanie pracy

b)     wizualizacja pracy

c)     techniki dochodzenia do konsensusu

2.   Zarządzanie konfliktami podczas pracy w grupie

3.   Zasady opracowania prezentacji:

a)     podstawy obsługi programu MS PowerPoint

b)     wygląd i układ slajdów

4.   Wystąpienia publiczne

a)     cel wystąpienia

b)     przebieg wystąpienia

c)     sygnały werbalne i niewerbalne

d)     zarządzanie czasem wystąpienia

5.   zarządzanie stresem podczas wystąpienia

Liczba uczestników

do 15 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa z możliwością zorganizowania 2-3 stanowisk do prac grupowych wyposażonych w komputery z zainstalowanym programem MS PowerPoint,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • 2-3 flipcharty z papierem i pisakami (liczba stanowisk zależna od liczby uczestników zgłoszonych na szkolenie – 1 stanowisko na ok. 5 osób).

Q16 Techniki prowadzenia szkoleń - podstawy

Wprowadzenie

Szkolenia personelu są niezbędnym narzędziem podwyższania kompetencji pracowników. W tym szkoleniu zapoznamy Państwa z podstawowymi zasadami dobrego przygotowania i prowadzenia szkoleń.

Grupa docelowa

Członkowie zarządów i dyrekcji organizacji, pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, handlowcy, oraz wszystkie osoby prowadzące szkolenia wewnętrzne lub zewnętrzne.

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom umiejętności przygotowywania i przedstawiania profesjonalnych i przekonujących szkoleń, jak również umiejętności zapanowania nad stresem i reagowania w sytuacjach kryzysowych podczas szkoleń.

Tematyka szkolenia

1.   Ustalenie celów i formy szkolenia

2.   Ustalenie zasad obowiązujących podczas szkolenia (kontrakt)

3.   Formy prowadzenia szkoleń

4.   Zasady dla wykładowcy / osoby prowadzącej szkolenie (postawa, ubiór, sposób mówienia, zarządzanie czasem)

5.   Wizualizacja treści szkolenia

6.   Angażowanie uczestników w szkolenie (ćwiczenia, warsztaty, dyskusje)

7.   Przydatne techniki angażujące uczestników

8.   Podsumowanie szkolenia

9.   Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Liczba uczestników

do 15 osób

Sposób przeprowadzenia

Szkolenie w formie wykładu i ćwiczeń praktycznych. Każdy z uczestników otrzyma egzemplarz materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Czas trwania

8 godzin

Wymagane warunki

  • sala wykładowa,
  • przyłącze 230 V AC,
  • ekran lub biała ściana do wyświetlania obrazu z projektora,
  • flipchart z papierem i pisakami.

Wyślij zapytanie

© Jerzy Zgierski-Strumiłło